Pogotowie antysinicowe

Likwidacja zakwitów i toksyn sinicowych w zbiornikach wodnych i kąpieliskach technlogią CYANOXIDE

W zeutrofizowanych środowiskach słodko i słonowodnych coraz częściej dochodzi do masowego rozwoju sinic, który prowadzi do zakwitów wód. Co więcej, okres występowania zakwitów znacznie wydłużył się w ostatniej dekadzie do kilku miesięcy (czerwiec – październik). Typowym i niebezpiecznym zjawiskiem związanym z zakwitami sinic jest wytwarzanie przez wiele gatunków tych organizmów silnie trujących cyjanotoksyn (neurotoksyn, dermatotoksyn, hepatotoksyn). Obecność cyjanotoksyn w wodach naturalnych wyklucza użytkowanie rekreacyjno-sportowe zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże) oraz zaopatrywanie ludzi oraz zwierząt gospodarczych w wodę pitną.Likwidujemy zakwity sinicowe oraz cyjanotoksyny w zbiornikach wodnych, takich jak: jeziora, stawy, kąpieliska, ujęcia wody pitnej, wody rekreacyjne morskiej strefy przybrzeżnej innowacyjną technologią środowiskową i preparatem CYANOXIDE.

Pogotowie

Antysinicowe

22 610 17 72

Opis preparatu

Preparat CYANOXIDE został opracowany przez Biorem Ekoserwis przy współpracy z Zakładem Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej oraz Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego i jest produkowany przez firmę Hydroidea. Zarówno technologia, preparat jak i znak towarowy CYANOXIDE są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP (patenty P.414134, Z.446718). Technologia usuwania sinic i ich toksyn przy pomocy preparatu CYANOXIDE polega na kontrolowanym dozowaniu donora tlenu atomowego, który powoli rozpuszcza się w wodzie. Dzięki temu uwalniany jest wolny tlen atomowy (w stężeniu ściśle określonym przez patent), na który sinice wykazują dużą wrażliwość. Tlen atomowy działa zabójczo wyłącznie na sinice, niszcząc ich system fotosyntezy i doprowadzając do śmierci komórek.
Preparat CYANOXIDE został opracowany przez Biorem Ekoserwis przy współpracy z Zakładem Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej oraz Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego i jest produkowany przez firmę Hydroidea. Zarówno technologia, preparat jak i znak towarowy CYANOXIDE są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP (patenty P.414134, Z.446718). Technologia usuwania sinic i ich toksyn przy pomocy preparatu CYANOXIDE polega na kontrolowanym dozowaniu donora tlenu atomowego, który powoli rozpuszcza się w wodzie. Dzięki temu uwalniany jest wolny tlen atomowy (w stężeniu ściśle określonym przez patent), na który sinice wykazują dużą wrażliwość. Tlen atomowy działa zabójczo wyłącznie na sinice, niszcząc ich system fotosyntezy i doprowadzając do śmierci komórek.
Działanie preparatu CYANOXIDE ogranicza się wyłącznie do selektywnego uśmiercania sinic i oksydacyjnej degradacji toksyn sinicowych. Nie wpływa na faunę i florę wodną: zooplankton, ryby, płazy, gady, ssaki oraz roślinność zanurzoną i wynurzoną. Zapewnia wysoką skuteczność przy niewielkich kosztach. Technologia jest prosta w zastosowaniu i nie wymaga skomplikowanych czy specjalistycznych urządzeń. Jest całkowicie bezpieczna dla środowiska wodnego i jego użytkowników. Zbiorniki wodne czy kąpieliska po aplikacji CYANOXIDE są wyłączone z użycia maksymalnie do 12 godzin (najlepiej w nocy).
Działanie preparatu CYANOXIDE ogranicza się wyłącznie do selektywnego uśmiercania sinic i oksydacyjnej degradacji toksyn sinicowych. Nie wpływa na faunę i florę wodną: zooplankton, ryby, płazy, gady, ssaki oraz roślinność zanurzoną i wynurzoną. Zapewnia wysoką skuteczność przy niewielkich kosztach. Technologia jest prosta w zastosowaniu i nie wymaga skomplikowanych czy specjalistycznych urządzeń. Jest całkowicie bezpieczna dla środowiska wodnego i jego użytkowników. Zbiorniki wodne czy kąpieliska po aplikacji CYANOXIDE są wyłączone z użycia maksymalnie do 12 godzin (najlepiej w nocy).

Łatwe stosowanie i wysoka skuteczność

Technologia i preparat CYANOXIDE sprawiają, że sinice i ich toksyny zostają usunięte w ciągu 2-3 dni. Zalety zastosowania:

  • szybka i skuteczna likwidacja zakwitów sinicowych w wodzie – po 2-3 dobach od zaaplikowania preparatu biomasa sinic zostaje zredukowana o ponad 90%,
  • zapobieganie dalszemu rozwojowi sinic w zbiornikach wodnych przez 3-4 tygodnie,
  • poprawa parametrów jakości wód: zmniejszenie ilości chlorofilu, wzrost przezroczystości wody, zanik nieprzyjemnych odorów, wzrost natlenienia wody i osadów dennych,
  • gwarancja bezpieczeństwa – technologia CYANOXIDE nie wprowadza do środowiska obcych związków chemicznych, a produktami końcowymi są tlen cząsteczkowy i węglany naturalnie występujące w wodach,
  • opłacalność ekonomiczna w szerszej perspektywie,
  • łatwość użycia – preparat wystarczy zaaplikować do zbiornika wodnego.

Zastosowanie technologii CYANOXIDE w wodach naturalnych redukuje ponadto wiele szczepów bakterii chorobotwórczych niebezpiecznych dla ludzi, ryb i zwierząt gospodarczych.

Dawkowanie

Aby skutecznie i szybko przeciwdziałać zakwitom sinic oraz wytwarzaniu cyjanotoksyn należy dodać CYANOXIDE w stężeniu 25 gramów na 1 m3 wody w zbiorniku wodnym. Preparat w formie samorozpuszczlnych 100g saszetek, należy równomiernie rozrzucić po powierzchni zbiornika i po 2 dobach powtórzyć zabieg stosując połowę dawki użytej podczas pierwszego zabiegu. Produkt może być stosowany punktowo w miejscu występowania sinic. Preparat należy podawać w ilości 10 kg na 400 m3 wody. Nie należy przekraczać zalecanych dawek.
Aby skutecznie i szybko przeciwdziałać zakwitom sinic oraz wytwarzaniu cyjanotoksyn należy dodać CYANOXIDE w stężeniu 25 gramów na 1 m3 wody w zbiorniku wodnym. Preparat w formie samorozpuszczlnych 100g saszetek, należy równomiernie rozrzucić po powierzchni zbiornika i po 2 dobach powtórzyć zabieg stosując połowę dawki użytej podczas pierwszego zabiegu. Produkt może być stosowany punktowo w miejscu występowania sinic. Preparat należy podawać w ilości 10 kg na 400 m3 wody. Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

Efekty stosowania

Efekty stosowania – Jezioro Magistrackie

Preparat CyanOxide został zastosowany na jeziorze Magistrackim 12 sierpnia 2016 roku. Efekty działania były zauważalne bezpośrednio po zastosowaniu. W kolejnych dniach od aplikacji stwierdzono:

2 dni po aplikacji – detoksykacja wody z cyjanotoksyn.

3 dni po aplikacji – zanik biomasy sinic i zakwitu

16 dni po aplikacji – poprawa natlenienia, zanik odorów i wzrost przezroczystości wody

Efekty stosowania – kąpielisko Miłkowskie

W lipcu 2018 roku na otwartym kąpielisku Mikołkowskim przeprowadzono likwidację zakwitów i toksyn sinicowych technologią CyanOxide. Aplikację rozpoczęto 5 lipca. W przeciągu dwóch miesięcy stwierdzono zahamowanie rozwoju sinic, detoksykację wody z cyjanotoksyn i wzrost przezroczystości wody.

Efekty stosowania – Jezioro Suskie

W sierpniu 2014 roku przeprowadzono likwidację sinic i ich toksyn na kąpielisku jeziora Suskiego. Aplikację poprzedzono instalacją kurtyny grodzącej wykonanej w włókniny. W przeciągu czterech tygodni od zabiegu osiągnięto zamierzone rezultaty: szybką likwidację zakwitu sinic i zahamowanie ich rozwoju w kolejnych tygodniach, detoksykację wody z cyjanotoksyn, brak istotnych zmian w składzie fitoplanktonu na obszarze kąpieliska i jeziora, obniżenie zawartości fosforu i azotu amonowego, oraz zwiększenie przezroczystości wody.

Ulotka „Efekty stosowania preparatu CyanOxide” do pobrania w pliku PDF:

https://pogotowiesinicowe.pl/wp-content/uploads/2019/08/Efekty_stosowania_preparatu_CyanOxide.pdf

Pytania i odpowiedzi

Czy środowiska opanowane przez sinice stanowią zagrożenie sanitarne ?
Środowiska opanowane przez toksyczne sinice stanowią duże zagrożenie sanitarne i toksykologiczne zarówno dla użytkowników wód, jak i dla wszystkich organizmów wodnych.
Czy sinice mogą być groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt ?
Zakwity sinic są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Sinice produkują toksyny podrażniające skórę, wątrobę a także bardzo groźne neurotoksyny porażające układ mięśni oddechowych.
Na czym polega działanie preparatu CYANOXIDE ?
CYANOXIDE opiera się na dozowaniu do zbiorników środka buforującego wodę i donorów tlenu atomowego, które rozpuszczając się w wodzie uwalniają do niej wolny tlen atomowy co zabija sinice i poprawia parametry wody.
Czy CYANOXIDE może być szkodliwy dla ryb lub zooplanktonu ?
CYANOXIDE zawiera odpowiednio dobrane dawki tlenu atomowego, tak by był on szkodliwy dla sinic, ale pozostał obojętny dla pozostałych organizmów wodnych.
Jak szybko widać efekty stosowania preparatu CYANOXIDE ?
Preparat CYANOXIDE działa bardzo szybko, a efekt widoczny jest już po 2-3 dniach od zastosowania.
Czy walka z sinicami przy użyciu preparatu CYANOXIDE jest kosztowna ?
Obecnie jest to najskuteczniejsza i najtańsza metoda walki z sinicami w jeziorach, zbiornikach retencyjnych, stawach hodowlanych i stawach rekreacyjnych.

Gdzie kupić?

HYDROIDEA sp. z o.o. sp.k.

Ul. Szachowa 1, bud. OKW, lok. B9

04-894 Warszawa

Kontakt

Hydroidea Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Szachowa 1 budynek OKW lok. B9

04-894 Warszawa

Tel/fax:
503 503 310
22 610 17 72

Email: biuro@hydroidea.com